fbpx
Life Call

Regulament de organizare a evenimentului „RUN for LIFE” 2023

SECȚIUNEA 1. EVENIMENTUL

1.1 Preambul

Evenimentul „RUN FOR LIFE” este o acțiune caritabilă ce are drept scop sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină și a copiilor lor.

Fondurile obținute în urma evenimentului vor fi folosite pentru acordarea de sprijin femeilor aflate în criză de sarcină: fondurile se transformă în pachete cu toate produsele necesare unei mămici după ce iese de la maternitate, pachete utile în prima lună de la nașterea copilului, sesiuni de consiliere psihologică pentru femeile în criză de sarcină, cheltuieli pentru un spațiu locativ, în cazul femeilor care sunt date afară din casă sau care nu au unde să locuiască, indemnizație de creștere a copilului, acordată timp de 2 ani, sesiuni de orientare profesională, pentru ca mamele să își găsească un loc de muncă, după perioada de 2 ani de concediu creștere copil, cheltuieli ocazionate de spitalizări și controale medicale, atât pentru mamă, în perioada de până la naștere, cât și pentru copil, până când acesta împlinește vârsta de 2 ani.

Fondurile obținute în urma evenimentului vor fi de asemenea folosite pentru crearea primei platforme online menită să ofere informație specializată, sfaturi și soluții prin automatizare de marketing.

După terminarea evenimentului se va publica pe site-ul www.lifecall.ro situația donațiilor.

1.2. Date generale despre Eveniment

Evenimentul este organizat de către Asociația LifeCall.

Regulamentul este disponibil online pe site-ul www.lifecall.ro, precum și la locul de desfăşurare a evenimentului.

Cunoaşterea Regulamentului este obligatorie, iar prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor Regulamentului, precum și oricăror legi în vigoare aplicabile.

SECTIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A EVENIMENTULUI

2.1. Data și locul desfășurării 

Evenimentul se desfășoară în ziua de sâmbătă, 7 octombrie 2023, începând cu ora 09:00, în București, pe aleea circulară care înconjoară Arena Națională, intrarea dinspre Strada Maior Ion Coravu.  

Zona de start/sosire va fi în punctul marcat cu portocaliu, la capătul aleii dinspre str. Maior Ion Coravu:

În zona de start/sosire va fi amplasat un punct de revitalizare unde se vor pune la dispoziția participanților apă, fructe și snacks.

În zona de start/sosire va fi amplasat un punct de asistență medicală.

Pe traseu va fi amplasat o zonă de hidratare.

Toate traseele vor porni de la zona de start/sosire (marcată cu portocaliu), se vor desfășura pe aleea circulară din jurul Arenei Naționale și se vor încheia în aceeași zonă de start/sosire.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL EVENIMENTULUI

3.1. Categorii de vârstă

Probele de alergare se adresează categoriilor de vârstă: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-18, 18-30, 31-40, 41-50, 51-60,  61+.

Probele de duatlon se adresează copiilor cu vârste între 6-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani, 13 ani.

3.2. Condiții de participare

Pentru a participa la RUN FOR LIFE si pentru a primi kitul de concurs fiecare alergător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1) să se înscrie la proba corespunzătoare categoriei sale de vârstă;
2) să plătească taxa de înscriere;
3) să prezinte un act de identitate pentru verificare;
4) nu este înscris și la altă cursă din cadrul evenimentului. Un alergător va putea participa la o singură cursă din cadrul Evenimentului.

5) participanții majori (18 ani împliniți și peste) își vor asuma faptul că sunt apți din punct de vedere fizic prin înscrierea și acceptarea implicită a regulamentului odată cu ridicarea kit-ului de participare, iar pentru participanții minori, Declarația va fi semnată de către un părinte/tutore. Organizatorul își declină orice responsabilitate cu privire la orice problemă medicală apărută în timpul sau ulterior Evenimentului; 

6) participanții își asume responsabilitatea pentru orice fel de accident sau pagubă suferite în timpul competiției;

7) participarea la Eveniment este strict personală. Este interzisă schimbarea, vânzarea, transferul sau oferirea pentru schimb a înscrierii la Eveniment. De asemenea, nu este permisă purtarea numărului de concurs de către o altă persoană decât alergătorul căruia i-a fost alocat. Orice încălcare a acestei condiții va fi sancționată cu descalificarea alergătorului, iar Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude persoana în cauză de la participarea la evenimente ulterioare. Alergătorul care cedează numărul de înregistrare unui terț este singurul responsabil în eventualitatea producerii unui accident/incident produs/cauzat de către sau care implică terțul în timpul Evenimentului.

8) Pe toată durata Evenimentului participanții trebuie să aibă o conduită politicoasă și de respect la adresa Organizatorilor și a celorlalți participanți și să respecte întocmai Regulamentul. 

3.3. Distanțe de parcurs și probe

În funcție de categoria de vârstă, participanții înscriși la probele de alergare vor alerga pe o distanță de 200 m – 10 km.

Copiii cu vârsta între 6-8 ani, înscriși la proba de duatlon vor alerga pe o distanță de 500 m, vor pedala pe o distanță de 1000 m, apoi vor alerga pe o distanță de 300 m.

Copiii cu vârsta între 9-10 ani, înscriși la proba de duatlon vor alerga pe o distanță de 800 m, vor pedala pe o distanță de 2000 m, apoi vor alerga pe o distanță de 500 m.

Copiii cu vârsta între 11-12 ani, înscriși la proba de duatlon vor alerga pe o distanță de 1000 m, vor pedala pe o distanță de 3000 m, apoi vor alerga pe o distanță de 800 m.

Copiii cu vârsta de 13 ani, înscriși la proba de duatlon vor alerga pe o distanță de 1500 m, vor pedala pe o distanță de 5000 m, apoi vor alerga pe o distanță de 1000 m.

Probele vor avea starturi separate:

Cursa

Încălzirea

Start

Traseu

 

Proba de 10 km

18-30/ 31-40/ 41-50/ 51-60/ 61+

9:15

09:30

10 km

 

Proba de 5 km

16-30/ 31-40/ 41-50/ 51-60/ 61+

11:00

11:15

5 km

 

Proba de 3 km

open 15-18/ 18+

12:15

12:30

3 km

 

Proba alergare copii

(5-6 ani)

12:45

13:00

200 m

 

Proba alergare copii

(7-8 ani)

12:45

13:10

400 m

 

Proba alergare copii

(9-10 ani)

12:45

13:25

600 m

 

Proba alergare copii

(11-12 ani)

12:45

13:40

800 m

 

Proba alergare copii

(13-14  ani)

12:45

13:55

1 km

 

Proba de duatlon copii 

(alergare+ciclism+alergare)

(6-8 ani)

14:00

14:15

500 m (alergare) + 1000 m (ciclism) + 300 m (alergare)

 

Proba de duatlon copii 

(alergare+ciclism+alergare)

(9-10 ani)

14:15

14:30

800 m (alergare) + 2000 m (ciclism) + 500 m (alergare)

 

 Proba de duatlon copii 

(alergare+ciclism+alergare)

(11-12 ani)

 14:55

 14:50

 1000 m (alergare) + 3000 m (ciclism) + 800 m (alergare)

 

 Proba de duatlon copii                  

(alergare+ciclism+alergare)

(13 ani)

 15:00

15:15

 1500 m (alergare) + 5000 m (ciclism) + 1000 m (alergare)

 

3.4. Înscriere si taxe de participare

Înscrierea participanților se face online pe linkul: 

 https://lifecall.ro/evenimente/run-for-life/inscrie-te/ 

Înscrierea participanților se poate face și în ziua evenimentului, în limita locurilor disponibile, doar între orele 8:00 – 9:00.

ATENȚIE! Înscrierea este validă și finală doar după ce plata este finalizată și confirmată de către Organizator, respectiv atunci când înscrierea apare ca validă online în lista alergătorilor.

Toate înregistrările sunt ferme și definitive. Taxele de înscriere NU sunt rambursabile, inclusiv pentru cei care s-au înscris și nu se prezintă la competiție.

Donațiile strânse prin achitarea taxei de înscriere vor fi folosite pentru susținerea femeilor aflate în criză de sarcină și a copiilor lor.

După linia de sosire, vă puteți alătura comunității Life Call și puteți opta pentru o donație lunară, oferind astfel un suport constant mamelor și copiilor lor.

La înscrierea copiilor trebuie menționată școala unde învață, întrucât școala cu cei mai mulți copii participanți va fi premiată în cadrul Evenimentului.

Participanții care se înscriu până pe 20 septembrie 2023 vor beneficia de printarea numelui pe numărul de concurs.

Participanții care se înscriu până pe 29 septembrie vor beneficia și de tricou în cadrul kitului. Pentru participanții care se înscriu după această dată, kitul nu va conține tricou.

Pentru copii cu vârste între 5-17 ani care provin din medii defavorizate (copii orfani sau copii care provin din mediu instituționalizat) se vor acorda 20 de locuri fără taxă.

Înscrierea la toate probele se pot face online până la data și în limita locurilor disponibile, conform tabelului de mai jos:

Cursa

Start

Locuri disponibile

Early booking (până pe 31 aug)

Booking   (1-30 sept)

Late booking    (1-6 oct)*

În ziua evenimentului (7 oct)

 
 

Proba de 10 km

9:30

150

120

150

175

200

 

Proba de 5 km

11:15

150

80

100

120

150

 

Proba de  3 km

12:30

150

70

90

100

130

 

Proba alergare copii (5-6 ani) – 200 m

13:00

70

60

70

80

100

 
 

Proba alergare copii (7-8 ani) – 400 m

13:10

70

60

70

80

100

 
 

Proba alergare copii (9-10 ani) – 600 m

13:25

30

60

70

80

100

 
 

Proba alergare copii (11-12 ani) – 800 m

13:40

70

60

70

80

100

 
 

Proba alergare copii (13-14 ani) – 1 km

13:55

70

60

70

80

100

 
 

Proba de duatlon copii 

(alergare+ciclism+alergare)

(6-8 ani)

14:15

100

70

80

80*

nu e posibilă înscrierea

 
 

Proba de duatlon copii 

(alergare+ciclism+alergare)

(9-10 ani)

14:30

100

70

80

80*

nu e posibilă înscrierea

 
 

 Proba de duatlon copii 

(alergare+ciclism+alergare)

(11-12 ani)

 14:50

 100

 70

80

80*

nu e posibilă înscrierea

 

 Proba de duatlon copii 

(alergare+ciclism+alergare)

(13 ani)

 15:15

 100

 70

80

80*

nu e posibilă înscrierea

 

* la probele de DUATLON înscrierile se vor încheia în ziua de 5 Octombrie ora 18:00.
Probele de Duatlon sunt arbitrate de către Federația Română de Triatlon. Aceste probe fiind înscrise în circuitul TriKids 2023.

În măsura în care Evenimentul nu poate avea loc sau este întrerupt din motive care nu sunt în controlul Organizatorului (cum ar fi, dar nelimitându-se la decizii administrative ale autorităților, cazuri de forță majoră, greve, instituirea unor stări de urgență, etc), Organizatorul nu va fi responsabil de acoperirea nici unor prejudicii către participanți.

Cu toate acestea, în situațiile de mai sus, Organizatorul va oferi posibilitatea participanților înscriși să se înscrie fără alte costuri la următorul Eveniment al Organizatorului, dar fără ca Organizatorul să suporte orice alt cost către participanți.

În cazul anulării evenimentului din orice cauza imputabilă Organizatorului, orice participant care nu optează să se înscrie la următorul Eveniment al Organizatorului are dreptul să solicite și să primească taxa de înregistrare. Nici o altă sumă nu va fi plătită de către Organizator.

În cazul anulării evenimentului din orice cauză neimputabilă Organizatorului, taxele de înregistrare nu vor fi returnate, iar participantul va avea doar posibilitatea transferului taxei la următorul Eveniment al Organizatorului.

Scrisoarea de confirmare a înscrierii va fi primită în săptămâna evenimentului.

3.5. Pachetul de concurs (Kit-ul)

Pachetul de concurs cuprinde:

 • număr de concurs (simplu pentru probele de copii alergare/ cu CIP – pentru probele de 10 km/ 5km / 3km și duatlon)
 • medalie de participare (la sosire)
 • tricou (doar pentru participanții care se înscriu până pe 29 septembrie)
 • apă
 • baton energizant
 • banană
 • săculețul de kit 
 • materiale informative privind cauza (online)
 • diplome de participare (online)
 • diplome pentru locurile 1,2,3 din fiecare categorie de vârstă și pentru primele 5 locuri din cadrul Curselor 10k, 5k și 3k
 • punct de alimentare/ revitalizare cu apă și fructe
 • punct de hidratare pe traseu
 • asistența medicală
 • premii pentru locurile 1,2,3 din fiecare categorie de vârstă și pentru primele 5 locuri din cadrul Curselor 10k, 5k și 3k (Un premiant va beneficia de un singur premiu.)
 • galerie foto după eveniment (online)

Pachetul de concurs va fi primit numai după depunerea Declarațiilor pe propria răspundere (completare online sau manual în ziua Evenimentului).

Ridicarea kiturilor se poate face vineri, 6 octombrie, între orele 15.00-20.00, pe aleea din fața Arenei Naționale, intrarea dinspre Str. Maior Ion Coravu, precum și sâmbătă, 7 octombrie, de la 8:00 la 9:00.

După ora 9:00 nu se mai pot face înscrieri și nu se mai pot ridica kit-uri.

Ridicarea kitului de concurs pentru participanții adulți se face prezentând CI.

Ridicarea kitului de concurs pentru participanții minori se face de un tutore – prezentând CI a părintelui și certificatului de naștere al copilului (în copie).

Participanții înscriși online au kit-ul de concurs rezervat, rezervarea expiră la ora 9:00 în ziua evenimentului. După expirarea rezervarii, kit-urile neridicate vor fi redistribuite celor prezenți.

3.6. Echipament de concurs. Numere de concurs

Participanții vor veni la eveniment cu echipament adecvat.

Fiecare participant va primi un tricou simplu. inscripționat cu logo-ul cauzei caritabile.

Va recomandăm să purtați tricourile inscripționate pe care le veți primi în kit-ul de concurs.

Participanții la probele de 10 km, 5 km și 3 km precum și cei de la probele de duatlon vor primi număr de concurs cu CIP. 

Participanții la probele de alergare copii vor primi numere de concurs simple.

Numerele de concurs se vor prinde doar pe fața tricoului de alergare.

Numărul de concurs este obligatoriu să fie purtat pe toată durata desfășurării competiției, la loc vizibil, în partea din față a echipamentului. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează prin descalificare, Organizatorul neavând nici o obligație privind înregistrarea participantului în clasamentul final.

Numărul de concurs nu este transmisibil. “Împrumutarea” numărului de concurs unui alt concurent va fi sancționată prin descalificare.

SECȚIUNEA 4. PREMII ȘI NOTIFICĂRI

4.1. Titluri

Toți alergătorii care termină cursa vor primi medalii și diplome de participare (online).

4.2. Premii

Se vor acorda premii ocupanților locurilor 1, 2, 3, 4 și 5 pentru cursele de 10k, 5k și 3 km.

Se vor acorda, de asemenea, premii ocupanților locurilor 1, 2 și 3 pentru fiecare cursă și categorie de vârstă. (*exceptând premianții locurilor 1,2,3,4 și 5 sus menționate. Un premiant va beneficia de un singur premiu.)

Festivitatea de premiere va avea loc în ziua competiției, conform Programului: https://lifecall.ro/evenimente/run-for-life/program/ 

Premiile oferite de către Organizator vor fi anunțate înainte de desfășurarea Evenimentului și se pot accesa aici:  https://lifecall.ro/evenimente/run-for-life/premii/ 

Un participant nu este îndreptățit să primească un premiu dacă a acționat sau acționează într-o modalitate care contravine prezentului Regulament. În situația în care după oferirea premiului Organizatorului îi sunt aduse la cunoștința circumstanțe din care reiese ca participantul a încălcat în orice fel Regulamentul, participantul are obligația să restituie imediat premiul la prima solicitare a Organizatorului.

4.3. Premiu special

Două premii speciale se vor acorda pentru școala cu cei mai mulți copii participanți și pentru școala cu cei mai mulți câștigători.

SECȚIUNEA 5. PROBLEME MEDICALE / PRIM AJUTOR

Participarea la cursă este permisă doar participanților care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică si pregatirea să participe la cursa la care se înscriu din cadrul Evenimentului. Prin înscrierea în cadrul Evenimentului și participarea la cursa fiecare participant declară și își asumă pe propria sa răspundere faptul că este apt să participe la cursa la care s-a înscris.

Participantul exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problemă medicală, de orice natură apărută în timpul sau după participarea la Eveniment.

Punctul de Prim Ajutor va fi poziționate în zona de Start/Sosire.

În măsura în care se observă că un participant are probleme medicale, alergătorii vor informa Organizatorul sau vor atenționa personalul de la punctele de Prim Ajutor.

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

Organizarea Evenimentului revine Asociației LifeCall, care se ocupă de implementarea Evenimentului și care pune la dispoziție arbitrii necesari desfășurării evenimentului.

Eventualii susținători, bunici sau alți membri de familie pot rămâne în vecinătatea traseului, dar în afara rutei de alergare având grijă să nu deterioreze spațiul verde. Participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba. Participanții care renunță pe parcursul alergării vor fi descalificați, dar sunt rugați să se prezinte la zona de sosire pentru a anunța Organizatorul despre retragere. 

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale.

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.


Pentru probleme legate de înscriere:

Telefon: 0740.122.186
E-mail:
aurelia.oroviceanu@lifecall.ro 

Scrie-ne un mesaj