fbpx
Life Call

Implică-te

Direcționează 20% din impozitul pe venit/profit (persoane juridice)

A. Pentru companii plătitoare de impozit pe profit

Potrivit art. 17, alin. 6, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscal:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

După completarea și semnarea contractului de sponsorizare, vă rugăm să îl trimiteți pe e-mail la contact@lifecall.ro, spre a fi semnat și de către noi. Vă mulțumim!

Exemplu de calcul companii

Cifra de afaceri15.000.000 lei
Profit impozabil4.000.000 lei
Impozit pe profit (16%)640.000 lei
Limită 0,75% din CA112.500 lei
Limită 20% din impozitul pe profit128.000 lei
Sponsorizare acordată 2023100.000 lei
Suma eligibilă pentru credit fiscal112.000 lei
Diferența pentru care nu s-a obținut credit fiscal și care nu va putea fi reportată12.000 lei
Impozit pe profit de plată528.000 lei

În cazul în care societățile care nu au reușit să direcționeze integral sumele aferente acestei facilități în anul 2023, societățile mai au la dispoziție încă șase luni, începând cu data de 26 iunie 2024, să decidă către ce ONG le direcționează și să parcurgă pașii necesari în acest scop, prin completarea și depunerea Formularului 177.

B. Pentru microîntreprinderi

Potrivit art. 56 alin. (1 1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Așadar, microîntreprinderile pot să își deducă la calculul de impozit o anumită parte din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, sub formă de sponsorizare.

După completarea și semnarea contractului de sponsorizare, vă rugăm să îl trimiteți pe e-mail la contact@lifecall.ro, spre a fi semnat și de către noi. Vă mulțumim!

Exemplu de calcul microîntreprinderi

Cifra de afaceri în trimestrul IV 500.000 lei
Impozitul datorat (1% din CA) 5.000 lei
Limita de 20% din impozitul datorat 1.000 lei
Suma sponsorizată 3.000 lei
Suma care poate fi scăzută din impozit 1.000 lei
Credit fiscal raportat pentru trimestrele următoare 2.000 lei
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată în trimestrul IV 4.000 lei

Conform art. 56 alin. (2 1) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (1 1.), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activități de sponsorizare, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare.

Astfel, Formularul 177 pentru anul 2023 se va putea depune în termen de 6 luni de la depunerea declarației 100 pentru trimestrul IV 2023 (până la data de 25.12.2024).

Asociația Life Call este înscrisă în Registrul Fundațiilor și Asociațiilor, începând din noiembrie 2019.

Scrie-ne un mesaj