fbpx
Life Call

1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, ASOCIAȚIA LIFE CALL (denumită în continuare „Organizația”), procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Organizația noastră are sediul social în  București, Sector 1, Laminorului 111, este înscrisa la Judecătoria Sectorului 1, București, în registrul special de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr Nr. 79 din 31.07.2019 și în Registrul entităţilor/unităţilor de cult începând cu data de 28.11.2019, având Cod fiscal 41845673.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor cu caracter personalși pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile organizației.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului ASOCIAȚIEI LIFE CALL – www.lifecall.ro

ASOCIAȚIA LIFE CALL se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să punăîn aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de informații sau a eventualelor sesizări, pentru participarea la anumite evenimente susținute de organizație, precum și pentru a face donații online, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact pentru donații online pe care îl regăsiți pe site-ul nostru la secțiunea ”DONEAZĂ”, în cazul transmiterii de solicitări în secțiunea CONTACT, în cazul înscrierii la ”NEWSLETTER” sau în cazul completării formularului de înscriere ca voluntar.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestor mijloace de comunicare sunt:

  1. Pentru efectuarea donațiilor online: date bancare precum numărul contului bancar, numărul cardului, numele posesorului cardului, data expirării, adresa de email, codul CPV.
  2. Pentru transmiterea de solicitări/sesizări: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail;
  3. Pentru înscrierea la Newsletter: adresa de email.
  4. Pentru înscrierea ca voluntar prin transmiterea formularului de înscriere:numele și prenumele, CNP, data nașterii, numărul de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu.

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII

4. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA LIFE CALL prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

6. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare indicate, ASOCIAȚIA LFE CALL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității organizației noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, parteneri, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

8. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA LIFE CALL pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatoriceși fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personalîmpotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizăriiîn alte scopuri.

9. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intrăîn vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

10. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politicăde confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: BUCUREȘTI, Sector 1, Laminorului 111, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: contact@lifecall.ro.

Scrie-ne un mesaj